นโยบายการให้บริการเครื่องถ่ายเอกสาร (มัลติฟั่งชั่น)

  1. ช่างจะเข้าบริการลูกค้าภายใน 3 ชั่วโมงสำหรับลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่บริการที่กำหนดไว้ (กรุงเทพฯและปริมณฑล) และภายใน 3 วันนอกเขตพื้นที่บริการหลังจากได้รับแจ้งซ่อม สำหรับลูกค้าที่ได้ซื้อเครือง อะไหล่ หรือวัสดุสิ้นเปลืองกับทางบริษัทฯ หรือได้ทำสัญญาบริการไว้
  2. การบริการตรวจเช็กเครื่องฟรีทุกเดือนอย่างสม่ำเสมอ กรณีที่ซื้ออะไหล่กับวัสดุสิ้นเปลืองจากทางบริษัทฯเป็นประจำ (ตามเงื่อนไขของบริษัทซัมฯ)
  3. กรณีลูกค้าที่ไม่ได้ซื้อเครื่อง อะไหล่ หรือวัสดุสิ้นเปลืองจากบริษัทฯ หรือซื้อเครื่องที่ไม่ได้อยู่ในรับประกัน ทางบริษัทฯยินดีให้บริการภายใต้สัญญาบริการใหม่กับเรา
  4. การแจ้งกลับลูกค้าเกี่ยวกับสถานะเครื่องซ่อม จะแจ้งกลับภายใน 1 วันหลังเข้าตรวจเช็กอาการเสียหรือรับเครื่องซ่อมแล้ว
  5. การเข้าตรวจเช็กฟรี กรณีที่ไม่ใช่ลูกค้าบริษัทฯ จะต้องมียอดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองหรืออะไหล่ที่มีมูลค่ามากกว่า 5,000 บาท

 

มาตรฐานงานซ่อมสินค้าในประกัน/สัญญา (เงื่อนไขรับประกันสินค้าตามเอกสารแนบ)

  1. ซ่อมเสร็จภายใน 1-3 วัน กรณีมีอะไหล่สำรองซ่อม
  2. ซ่อมเสร็จภายในเวลาไม่เกิน 30 วัน กรณีไม่มีอะไหล่สำรองและต้องสั่งนำเข้าจากต่างประเทศ แต่จะมีเครื่องสำรองเพื่อใช้งานระหว่างการซ่อม

 

งานซ่อมนอกประกันหรือสัญญาการรับประกันเฉพาะอะไหล่

รับประกันงานซ่อมและอะไหล่ 2 เดือน หรือ 20,000 แผ่น โดยมีเงื่อนไขให้ลูกค้ายินยอมกับรายการเปลี่ยนอะไหล่ที่จำเป็นตามคำเสนอแนะนำของช่าง

 

ค่าบริการนอกพื้นที่การให้บริการที่กำหนดไว้

  1. นนทบุรี กรุงเทพฯ และปริมณฑล ฟรีค่าบริการ
  2. นอกพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล กรณีส่งช่างไปซ่อม คิดค่าบริการ 1,200 บาท/ครั้ง + ค่าเดินทาง+ ค่าที่พัก (โดยค่าเดินทางคิด 3 บาทต่อ กม.) หรือรับบริการจากตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯในพื้นที่ใกล้เคียง
  3. กรณีเครื่องขนาดเล็กที่ไม่มีบริการนอกสถานที่และอยู่นอกประกัน สามารถยกเครื่องเข้ามาซ่อมที่ศูนย์บริการได้ โดยคิดค่าตรวจเช็ก 500 บาท/เครื่อง ไม่รวมค่าอะไหล่

 

การเปลี่ยนเครื่องให้แก่ลูกค้า กรณีเครื่องใหม่
กรณีลูกค้าที่ซื้อสินค้าไปแล้วและพบสินค้ามีปัญหาและทางแผนกบริการไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ทางบริษัทฯยินดีเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้แก่ลูกค้า สำหรับลูกค้าที่รับสินค้าไปแล้วไปไม่เกิน 7 วัน และมิเตอร์การใช้งานไม่เกิน 1,000 แผ่น