ลักษณะการประกอบธุรกิจ NATURE OF BUSINESS

บริษัท ซัม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2547 วัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจตัวแทนจำหน่ายแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ จัดจำหน่าย บริการ ให้เช่า เครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชัน ปริ้นเตอร์ มัลติฟังก์ชั่น คอมพิวเตอร์ เรวมถึง Sortware Solution ต่างๆ และเครื่องใช้ภายในสำนักงานแบบอัตโนมัติ รวมทั้งอุปกรณ์อะไหล่ แบบครบทุกด้านมากว่า 17 ปี ให้กับบริษัทเอกชน หน่วยงานราชการ และองค์กรณ์ต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แบรนด์สินค้า FUJI XEROX, และ SHARP,  บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาการจำหน่ายและบริการให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ดีที่สุด และเรายังเป็น 1 ในบริษัทฯที่ได้รับการคัดเลือกและได้รับความไว้วางใจให้ดูแลลูกค้าของ บริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ ไทยแลนด์ จำกัด ปัจุบันเปลี่ยนมาเป้น บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น คอร์ปอเรชั่น โดยการแต่งตั้งเราอย่างเป็นทางการให้เป็นผู้ให้บริการดูแลและจำหน่ายผลิตภัณท์ของ fuji xerox เป็น Authorised service partner and Authorised Master Dealer  

   

วิสัยทัศน์ VISION

เป็นที่ 1 ของบริษัทชั้นนำด้านจำหน่ายและบริการเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดสำหรับภายในสำนักงานแบบอัตโนมัติของประเทศไทยและพร้อมขยายสู่อาเซียน

 

พันธกิจ MISSION

เราสร้างสรรค์และคัดสรรค์สินค้าคุณภาพที่ทำให้ทุกคนมีความสุข มีความสมบูรณ์แบบ มีความปลอดภัย และมีสุขภาพที่ดี ไปพร้อมกับการทำงานที่มีคุณภาพภายในที่ทำงานของคุณ เหตุผลเพราะว่าเราใช้เวลาทั้งหมดในชีวิตของเรา 1 ใน 3 ไปกับการทำงานนั้นเอง เราจึงเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ ทันสมัยและเป็นมิตรกับสภาพแวดล้อมให้มากที่สุดเพื่อคุณ

 

เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ GOALS

บริษัท ซัม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด เชื่อมั่นว่าการเติบโตซึ่งนำไปสู่ความสำเร็จขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย โดยปัจจัยหลักมาจากคุณภาพที่ดีของสินค้า และบริการที่ดีเยียมเท่านั้น บริษัทฯเชื่อว่าการเติบโตอย่างยั่งยืนนั้น เกิดจากความเชื่อมั่นและความภักดีของลูกค้า ซึ่งจะนำพาให้ลูกค้ากลับมาซื้อผลิตภัณฑ์และใช้บริการของบริษัทฯอีกครั้งในภายหลังอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้บริษัทฯได้ตั้งเป้าหมายการดำเนินธุรกิจในระยะยาวเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนดังต่อไปนี้

  1. เรามุ่งมั่นคัดสรรสินค้า วัสดุ อุปกรณ์ และอะไหล่ทีมีคุณภาพ โดยเน้นของแท้เท่านั้น เพื่อให้ลูกค้าได้ใช้งานสินค้าที่มีประสิทธิภาพ ยาวนาน ประหยัดอย่างแท้จริง และเพื่อความสะดวก เรามุ่งเน้นที่การให้บริการแบบครบวงจร ONE STOP SERVICE และ ON-SITE SERVICE สำหรับลูกค้า และจะพัฒนาและสรรหาคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ควบคู่ไปกับการศึกษาทิศทางของตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
  2. ดูแลคุณภาพบรรจุภัณฑ์ของทุกผลิตภัณฑ์ ให้มีการเก็บรักษาในคลังสินค้าเป็นอย่างดี ปลอดภัย คงทน และพร้อมต่อการนำไปใช้งาน เรามุ่งพัฒนาการจัดการขนส่งสินค้าในการส่งมอบสินค้าให้ถึงมือลูกค้า นอกจากนั้นบริษัทฯยังดูแลมาตรฐานการขนส่งและระบบการจัดเก็บในคลังสินค้าอย่างต่อเนื่อง
  3. พัฒนาระบบภายในขององค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความรวดเร็วในการทำงานและตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีหลากหลาย โดยบริษัทฯจะคงไว้ซึ่งระบบบริหารแบบกระจายอำนาจในการตัดสินใจ เพื่อให้บริษัทฯมีความว่องไวในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
  4. รักษาสัมพันธ์อันดีต่อคู่ค้าทุกรายและลูกค้าทุกท่าน และเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือต่าง ๆ ร่วมพัฒนาสังคมและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนในระยะยาว
  5. ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายและการตลาดไปยังภูมิภาคอาเซียนและใกล้เคียงและพัฒนาสู่ระดับสากล

 

รางวัลและใบรับรอง AWARDS & CERTIFICATES

ทางบริษัทได้รับรางวัลมากมายที่ผ่านมา โดยเฉพาะรางวัลที่มีความหมายสำคัญต่อลูกค้าคือ รางวัลยอดขายเครื่องและผงหมึกแท้สูงที่สุดในประเทศไทย (The Best Consumables Awards) , The best mono chome Awards ประจำปี 2560 , 2561-2562 จากบริษัท ฟูจิ ซีร็อกซ์ ประเทศไทย ซึ่งเป็นการเน้นย้ำว่าเรานั้นใช้สินค้าที่มีคุณภาพและเป็นของแท้เท่านั้นอย่างแท้จริง

 

บริษัท ซัม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายและบริการ อะไหล่ เครื่องถ่ายเอกสาร มัลติฟังก์ชั่น ปริ้นเตอร์ สแกนเนอร์ โทรสาร และ solution sofware การจัดการเอกสารและเครื่องใช้ภายในสำนักงานอัตโนมัติ OA & IT ครบทุกด้านด้วยประสบการณ์มามากกว่า 17 ปี รวมทั้งมีการให้บริการถึงสถานที่ (Onsite Service) ด้วยอะไหล่แท้เท่านั้น ดังสโลแกนของเรา ครบเครื่องเรื่องงานเอกสาร Copy/Print/Scan/Fax และมีพันธกิจต่อลูกค้าผู้ที่ไว้วางใจใช้สินค้าและใช้บริการกับบริษัทฯ โดยมีแนวทางและเป้าหมายคือ เป็นบริษัทฯที่จัดจำหน่ายสินค้าและให้บริการที่ดีและเป็นเลิศที่สุดในประเทศไทย โดยเรามุ่งเน้นจัดจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพที่ดีทีสุดและมีการให้บริการที่ดี รวดเร็ว เต็มใจ ใส่ใจ และคุณภาพดีที่สุด โดยเราสัญญาว่าจะพัฒนาในทุก ๆ ด้านอย่างต่อเนื่องไม่สิ้นสุด เพื่อลูกค้าของเรา มาด้วยกันอย่างยาวนานทุกรายไดัรับความพึ่งพอใจและเติบโตไปด้วยกัน