นโยบายการบริการ

Service Policy 2018                          
                               
นโยบายการให้บริการเครื่องถ่ายเอกสาร (มัลติฟั่งชั่น)                  
1. ช่างจะเข้าบริการลูกค้าภายใน 3 ชั่วโมงสำหรับลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่บริการที่กำหนดไว้(กรุงเทพฯปริมณฑล) และภายใน 3 วันนอกเขตพื้นที่บริการ หลังจากได้รับแจ้งซ่อม 
โดยลูกค้าได้ซื้อเครือง หรือซื้ออะไหล่ และวัสดุสิ้นเปลืองจากบริษัทฯ สม่ำเสมอ รวมถึงลูกค้าที่ได้ทำสัญญาบริการไว้          
2. การบริการตรวจเช็คเครื่องฟรีทุกเดือนสม่ำเสมอ กรณีซื้ออะไหล่ & วัสดุสิ้นเปลืองจากบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง (ตามเงื่อนไขของบริษัทซัมฯ)      
3. กรณีลูกค้าไม่ได้ซื้อเครื่อง อะไหล่ หรือ วัสดุสิ้นเปลืองจากบริษัทฯ และ เครื่องไม่ได้อยู่ในรับประกัน ทางบริษัทฯ ก็ยินดีบริการให้ภายใต้สัญญาบริการใหม่กับเรา  
4. การแจ้งกลับลูกค้าเกี่ยวกับสถานะเครื่องซ่อม  โดยจะแจ้งกลับภายใน 1 วัน หลังเข้าตรวจเช็คอาการเสีย หรือ รับเครื่องซ่อมแล้ว        
5. การเข้าตรวจเช็คฟรี กรณีไม่ใช่ลูกค้าบริษัทฯ จะต้องมียอดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง หรืออะไหล่มีมูลค่ามากกว่า 5,000 บาท          
                               
                               
มาตรฐานงานซ่อมสินค้าในประกัน/สัญญา (เงื่อนไขรับประกันสินค้าตามเอกสารแนบ)          
1. ซ่อมเสร็จภายใน 1-3 วัน กรณีมีอะไหล่สำรองซ่อม                       
2. ซ่อมเสร็จภายในเวลาไม่เกิน 30 วัน กรณีไม่มีอะไหล่สำรองและต้องสั่งนำเข้าจากต่างประเทศ แต่จะมีเครื่องสำรองเพื่อใช้งานระหว่างการซ่อม      
                               
งานซ่อมนอกประกันหรือสัญญาการรับประกันเฉพาะอะไหล่                
 รับประกันงานซ่อมและอะไหล่ 2 เดือน หรือ 20,000 แผ่น                     
 โดยมีเงื่อนไขว่าลูกค้าจะเห็นด้วยกับรายการเปลี่ยนอะไหล่ที่จำเป็นตามคำเสนอแนะนำของช่างอย่างถูกต้องด้วย          
                               
ค่าบริการนอกพื้นที่การให้บริการที่กำหนดไว้                     
นนทบุรี กรุงเทพฯ และปริมณฑล ฟรีค่าบริการ                      
นอกพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล กรณีส่งช่างไปซ่อม คิดค่าบริการ 1,200 บาท/ครั้ง + ค่าเดินทาง+ ค่าที่พัก (โดยค่าเดินทางคิด 3 บาทต่อ กม.)    
หรือรับบริการจากตัวแทนจำหน่ายของบริษัทฯ ในพื้นที่ใกล้เคียง                  
กรณีเครื่องขนาดเล็กที่ไม่มีบริการนอกสถานที่ และอยู่นอกประกันสามารถยกเครื่องเข้ามาซ่อมที่ศูนย์บริการได้  คิดค่าตรวจเช็ค 500 บาท/เครื่อง ไม่รวมค่าอะไหล่  
                               
การเปลี่ยนเครื่องให้แก่ลูกค้า กรณีเครื่องใหม่                    
 กรณีลูกค้าซื้อสินค้าไปแล้ว และพบสินค้ามีปัญหาและทางแผนกบริการไม่สามารถแก้ปัญหาได้               
 ทางบริษัทฯ ยินดีเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้แก่ลูกค้า โดยลูกค้ารับสินค้าไปแล้วไปไม่เกิน 7 วัน และมิเตอร์การใช้งานไม่เกิน 1,000 แผ่น        

โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 2561 แก้ไขล่าสุด : 16 มี.ค. 2561