สร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับธุรกิจของคุณด้วยเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่นที่มีระบบการทำงานที่รวดเร็ว และรอบด้าน เครื่องเอกสารขาว-ดำ ประสิทธิภาพสูงรุ่นนี้มีอุปกรณ์เสริมให้เลือกใช้หลากหลายประเภท เพื่อให้คุณได้ใช้ฟังก์ชั่นการทำงานขั้นสูงในแบบที่ต้องการ

SHARP MX-M4050

เครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชันขาวดำ ขนาด A3 ของ SHARP รุ่นใหมล่าสุด  เป็นเครื่องที่มีความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที
รองรับการใช้งานได้4แแบบ copy , print , color scan , fax (Option) Network , wifi ทนทาน ราคาถูก ประหยัด คุ้มค่า 
หน้าจอสีระบบแบบสัมผัสขนาดใหญ่10.1นิ้วปรับหน้าจอได้ใช้งานง่าย

 

With only so many hours in the working day, no one wants to waste them getting to grips
with a complex printer. Thanks
to an intuitive design, our MFPs support your teams to
worksmarter – and achieve more.

Digital Laser Copier Multifunction System MX-M4050
คุณสมบัติเครื่องถ่ายเอกสาร

 • หน้าจอการใช้งานสี LCD ระบบสัมผัส แบบ W-SVGA ขนาด 10.1” ความละเอียด 1,024x600 จุดต่อตารางนิ้ว
 • สามารถจาลองหน้าจอเสมือนการใช้งานในฟังก์ชั่นถ่ายเอกสารบนคอมพิวเตอร์เครือข่ายได้ (Remote Front Panel)
 • หน่วยความจา (RAM) ขนาด 5 กิ๊กกะไบท์ (GB)
 • หน่วยความจุ (HDD) ขนาด 500 GB
 • มีชุดป้อนต้นฉบับอัตโนมัติในตัวเครือง รองรับกระดาษหนาตั้งแต่ 35 แกรม ถึง 128 แกรม
 • สามารถถ่ายเอกสารจากต้นฉบับขนาด A5 (5 ½” x 8 ½”R ) – A3 (11” x 17”)
 • สามารถถ่ายสาเนาได้ตั้งแต่ขนาด A5 จนถึงขนาดใหญ่สุด A3
 • สามารถถ่ายสาเนาลงบนกระดาษหนาที่บายพาสได้ตั้งแต่ 60 แกรม ถึง 300 แกรม และถ่ายสาเนาลงบนกระดาษหนาที่ถาดได้ตั้งแต่ 60 แกรม ถึง 220 แกรม
 • สามารถป้ อนกระดาษได้ 2 ช่องทาง ประกอบด้วย ถาดบรรจุกระดาษ 550 แผ่น จานวน 2 ถาด และ ถาดป้ อนกระดาษด้านข้าง 100 แผ่น จานวน 1 ถาด เพื่อความสะดวกในการถ่ายเอกสารลงบนกระดาษที่มีความหนา หรือ กระดาษขนาดพิเศษต่าง ๆ (รวม 1,200 แผ่น)
 • สามารถ ย่อ – ขยาย ด้วยระบบ Zoom ตั้งแต่ขนาด 25% - 400% เพิ่ม หรือ ลดได้ครั้งละ 1%
 • มีระบบการย่อ –ขยายในรูปแบบมาตราฐาน 11 ขนาด (25%, 50%, 70%, 81%, 86%, 100%, 115%, 122%, 141%, 200%, 400%)
 • ระบบ Margin Shift สามารถเลื่อนระยะขอบของสาเนาได้ตั้งแต่ 0 – 20 มม. เพื่อให้มีพื้นที่สาหรับการเย็บเอกสาร หรือ การเจาะรูเอกสาร
 • มีระบบถ่ายเอกสารให้เป็นรูปเล่มหนังสือได้ ( Pamphlet )
 • ระบบ Toner Save ช่วยประหยัดหมึก
 • สามารถถ่าย หรือ พิมพ์สาเนาสองหน้าได้ด้วยระบบ Duplex Copying
 • ระบบเลือกถาดกระดาษอัตโนมัติ ตามขนาดของต้นฉบับ (Auto Paper Selection)
 • ระบบ Margin Shift สามารถเลื่อนระยะขอบของสาเนาได้ตั้งแต่ 0 – 20 มม. เพื่อให้มีพื้นที่สาหรับการเย็บเอกสาร หรือ การเจาะรูเอกสาร
 • สามารถถ่าย หรือ พิมพ์สาเนาสองหน้าได้ด้วยระบบ Duplex Copying
 • ระบบ Dual Page Copy สามารถถ่ายเอกสาร ที่เป็นหน้าคู่ จะได้สาเนาแยกออกมา 2 แผ่น แผ่นละหน้าโดยอัตโนมัติ
 • ระบบปรับความเข้ม-จาง ของสาเนาได้ทั้งแบบอัตโนมัติ (Auto) และการปรับความเข้ม-จางตามความต้องการ
 • ระบบการป้อนข้อมูลด้วย Digital Touch Screen Keyboard
 • สามารถทาการถ่ายเอกสารจากต้นฉบับ 2 แผ่น หรือ 4 แผ่น ลงในสาเนาแผ่นเดียวได้ (Multi Shot)
 • ระบบเลือกอัตราย่อ-ขยายอัตโนมัติเพื่อให้สามารถถ่ายเอกสารให้มีขนาดที่เหมาะกับกระดาษสาเนาที่ใช้ (Auto Magnification Selection)
 • ระบบ Cover Insertion สามารถแทรกปกหน้า และ ปกหลังได้
 • ระบบ Reserved Copy การจองงานล่วงหน้าเพื่อถ่ายเอกสารในขณะที่เครื่องทางานได้สูงสุดถึง 99 งาน
 • ระบบ Tandem เพื่อกระจายการทางานในกรณีที่มีเครื่อง 2 เครื่อง
 • สามารถตั้งรหัสเฉพาะผู้ใช้ได้ถึง 1000 รหัส (Account) และสามารถกาหนดสิทธิการใช้งานให้กับผู้ใช้ได้ โดยตั้งเป็นรหัสตัวเลขหรือชื่อผู้ใช้พร้อมรหัสได้
 • ระบบ User Control ที่สามารถกาหนดสิทธิในการใช้งานให้กับผู้ใช้ซึ่งกาหนดได้ทั้งภาษาและฟังก์ชันการใช้งาน
 • เทคโนโลยี SOPM (Scan One Print Many) สามารถอ่านต้นฉบับเพียงครั้งเดียวและสามารถทาสาเนาได้หลายแผ่น
 • มีสัญญาณเตือนโดยอัตโนมัติ เมื่อกระดาษติด, กระดาษหมด, ผงหมึกมีปริมาณน้อย หรือ เมื่อถึงกาหนดที่จะต้องตรวจรักษาเครื่อง ฯลฯ
 • ระบบ Job build สามารถอ่านต้นฉบับเก็บเข้าหน่วยความจากรณีต้นฉบับมีจานวนมากกว่าที่ชุดป้อนต้อนฉบับรองรับและอีกทั้งยังต้องการสาเนาหลายๆชุดอีกด้วย
 • ระบบ Image Repeat สามารถถ่ายต้นฉบับโดยสาเนาทาซ้าให้อยู่ในแผ่นเดียว
 • ระบบเลือกสลับถาดกระดาษอัตโนมัติในกรณีกระดาษสาเนามีขนาดเดียวกันเพื่อความสะดวกและความต่อเนื่องในการทางาน
 • ระบบบันทึกค่าฟังชันก์ใช้งานได้สูงสุด 48 โปรแกรม เพื่อประหยัดเวลาในการใช้งานฟังชันก์ที่ใช้งานอยู่บ่อยครั้ง
 • ระบบ Proof copy ในกรณีมีการถ่ายเอกสารสาเนาหลายๆชุดเพื่อความถูกต้อง ระบบจะทาการสั่งพิมพ์สาเนาชุดแรกเพื่อให้ผู้ใช้ยืนยันสาเนาเอกสารที่กาลังจะสั่งพิมพ์
 • ระบบ Original count ระบบจะทาการนับจานวนแผ่นของต้นฉบับเพื่อความถูกต้องในการอ่านต้นฉบับ
 • ระบบ Slow scan สามารถถ่ายเอกสารโดยมีต้นฉบับมีขนาดบางเพื่อป้องกันต้นฉบับเสียหาย

 • เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล สร้างภาพโดย ระบบ Laser ให้ความคมชัดสูงถึง 600x600 จุดต่อตารางนิ้ว
  และแยกระดับเฉดสีดาได้ถึง 256 ระดับ แท่นวางต้นฉบับอยู่กับที่ในขณะถ่ายเอกสาร
 • สำเนาแผ่นแรกที่ความเร็ว 4.5 วินาที
 • ระยะเวลาอุ่นเครื่อง 14 วินาทีหรือน้อยกว่า
 • ความละเอียด 600 x 600 จุดต่อตารางนิ้ว และแยกระดับได้ถึง 256 ระดับ
 • ความเร็วในการถ่ายเอกสารขาว-ดา 40 แผ่นต่อนาที (ขนาด A4)
 • ชุดอ่านต้นฉบับอัตโนมัติรองรับได้สูงถึง 100 แผ่น/ครั้ง
 • ตั้งจานวนการถ่ายสาเนาได้ตั้งแต่ 1- 9999 แผ่น
 • สามารถ ย่อ – ขยาย ด้วยระบบ Zoom ตั้งแต่ขนาด 25% - 400% เพิ่ม หรือ ลดได้ครั้งละ 1%
FeatureMX-M4050
Engine speed40 ppm
Control panel display10.1 inch.
Paper size (A3
Paper weight55-300
MemoryRAM 4 GB / HD 500 GB
Warm-up time*14
Dimensions608 x 650 x 834
Weight (kg)64
Print resolution (dpi)600 x 600, 9600 (equivalent) x 600 (depending on copy mode)
Scan resolution (dpi)600 x 600, 600 x 400
Gradation levels256
Zoom range (%)25 – 400, (25 – 200 using RSPF) in 1% increments
Scan speed*9 (ipm) (Max)80
File formatsTIFF, PDF, PDF/A*10, encrypted PDF, compact PDF*11 *12, JPEG*12, XPS, searchable PDF*10, Microsoft® Office (pptx, xlsx, docx)*10, text (TXT)*10, rich text (RTF)*10
Network Printer Resolution (dpi)600 x 600, 9600 (equivalent) x 600
InterfaceUSB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Supported OSWindows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, Windows® 7, 8.1, 10 Mac OS X, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13*15
Network protocolsTCP/IP
Printing protocolsLPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FTP for downloading print files, IPP, SMB, WSD
PDLStandard: PCL 6 emulation Optional: Adobe® PostScript®3TM
Scan speed80
Scan methodPush scan (via control panel) Pull scan (TWAIN-compliant application)
Scanner utilitiesSharpdesk
Network PrinterSupported OS Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, Windows® 7, 8.1, 10 Mac OS X, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13*15
Fax (optional MX-FX15 required)Communication protocol Super G3/G3 , Modem speed (bps) 33,600 – 2,400 with automatic fallback , Recording width A3 – A5 , Memory (GB) 1 (built-in)
Wireless LAN (optional MX-EB18 required)Security WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP*8, WPA2 PSK, WPA2 EAP*8