Fuji Xerox ApeosPort IV3065R

เครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ fuji xerox รุ่น ApeosPort-IV3065 เครื่องมัลติฟังก์ชัน ขาวดำขนาด A3 สามารถรองรับงานได้มากขึ้น ความเร็ว 35 แผ่นต่อนาที ใช้งานได้หลากหลายคุ้มค่า copy print scan มีความสามารถสูงและมีความทนทานสูง
ซื้อเลย

ไฮไลท์

เครื่องพิมพ์ที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมด้วยการใช้ส่วนประกอบที่นำกลับมาใช้ใหม่
อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชัน

บริษัท ฟูจิู ฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น ได้สนับสนุนระบบการผลิตที่่เน้นการรีไซเคิลแบบ “Closed-Loop System” มาตั้งแต่ พ.ศ.
2538 โดยคำนึงถึงการนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนออกไซด์
รุ่นที่ได้รับการปรับปรุงจะมีอีกขั้นตอนหนึ่ง ที่นำชิ้นส่วนของอุปกรณ์มาจากการใช้ซ้ำในสัดส่วนประมาณ 80% (โดยมวลเฉลี่ย)
โดยใช้ความรู้พิเศษในเชิงปฏิบัติการเฉพาะและเทคโนโลยีของการนำมาใช้ซ้ำในระดับสูง
ตามมาตรฐานที่เข้มงวดเพื่อให้มั่นใจได้ถึงคุณภาพที่เทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์ใหม่ 

เครื่องพิมพ์รุ่นที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                                                     ระบบ Closed-Loop System และการนำกลับมาใช้ใหม
ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ระหว่างการผลิตได้สูงสุดถึง                    มั่นใจในมาตรฐานและเทคโนโลยีในของการกลัับมาใช้ใหม่มั่นใจในมาตรฐาน
78 เปอร์เซ็นต์ (เมื่อเทียบกับการผลิตเครื่่องพิมพ์บริษัท ฟูจิฟิล์ม บิสซิเนส                   และเทคโนโลยีในของการกลัับมาใช้ใหม่ บริษัท ฟูจิ ฟิล์ม บิสซิเนส อินโนเวชั่น
อินโนเวชั่นใหม่)                                                                                 มองความเชื่อมโยงและเปรียบเทียบวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดตั้งแต่การ
ส่วนประกอบที่นำกลับมาใช้ใหม่ช่วยลดการผลิตส่วนประกอบใหม่ๆและลดปริมาณก๊าซ         วางแผนการผลิตไปจนถึงการกำจัดและเก็บคืนเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นที่ใช้แล้ว
คาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมาระหว่างการผลิตได้อย่างมหาศาล ApeosPort-IV        เพื่อนำมาเป็นทรัพยากร สำหรับนำกลับมาใช้ใหม หลังระบุอายุการใช้งานที่เหลือ
3065 R/2060 R มีส่วนเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนามาตรฐานการนำส่วน
ประกอบกลับ       ของส่วนประกอบแต่ละส่วนตามมาตรฐานที่แตกต่างกันได้แล้ว เราจะซ่อมแซม
มาใช้ใหม่เพื่อลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมาระหว่างการ
ผลิตได้           การทำงานของชิ้นส่วนเหล่านั้นและนำกลับมาใช่ใหม่
สูงสุดถึงร้อยละ 78                                                                            หลายปีที่ผ่านมาเราได้พัฒนาเทคโนโลยีของการนำชิ้นส่วนกลับมาใช้ซ้ำ รวมถึง

                                                                                                 การล้างซ่อมแซมและตรวจสอบชิ้นส่วน ในผลิตภัณฑ์จะมีสัดส่วนของอุปกรณ์
                                                                                                 ที่มาจากการใช้ซ้ำประมาณ 80% 

 ประสิทธิภาพ

เครื่องมัลติฟังก์ชัน ApeosPort-IV 3065 R มีความสามารถที่คุณต้องการพร้อมคุณสมบัติที่ช่วยลดขั้นตอน
ต่างๆ ลงให้คุณได้งานมากขึ้น ประหยัดทั้งแรงและเวลา

พื้นที่ในการติดตั้งเครื่องที่น้อยลง ด้วยการควบคุมจัดการอย่างรอบคอบทำให้
ได้ความสามารถมากขึ้นขณะที่ใช้พื้นที่น้อยลง

ชุดป้อนต้นฉบับอัตโนมัติ รองรับเอกสารได้ถึง 110 แผ่น ทำให้จัดการ
ต้นฉบับหน้าเดียวหรือสองหน้าได้อย่างรวดเร็ว

ถาดกระดาษที่เปิด ปิด และเติมกระดาษได้ง่ายดาย ปรับปรุงให้ถาดกระดาษให้ผู้ใช้
ทำงานได้สะดวกขึ้น โดยสลักยึดจะยกขึ้นโดยอัตโนมัติเพื่อปลดล็อคถาด

อุปกรณ์เข้าเล่มอันหลากหลาย สร้างสรรค์เอกสารในการนำเสนอ คู่มือการใช้
งาน หรือเอกสารในการนำเสนอต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านอุปกรณ์เข้าเล่มที่
สามารถ ทำการเย็บลวด เจาะรู การเย็บมุงหลังคาและอื่นๆ

หน้าจอเมนูสีระบบสัมผัสขนาด 7 นิ้ว สดงผลการทำงานได้อย่างชัดเจนโดย
การใช้ปุ่มสัมผัส สามารถดูไฟล์เอกสารได้ง่ายขึ้นในรูปแบบของ colour thumbnails และ
up-close จากหน้าจอแบบปุ่มสัมผัสบนตัวเครื่อง

เพิ่มประสิทธิภาพในทุกขั้นตอนการทำงาน ฟังก์ชันการสแกนที่ยอดเยี่ยมจะช่วย
เพิ่มประสิทธิผลให้การทำงานของคุณมากยิ่งขึ้น ด้วยการสแกน
ไปยังอีเมล์ เพื่อกระจายเอกสารไปยังอีเมล์หลายปลายทาง คุณสามารถเก็บไฟล์
เอกสารไว้ในเครื่องหรือโฟลเดอร์ส่วนตัวรวมทั้งสแกนไปยังโฟลเดอร์ที่อยู่ในเน็ตเวิร์ค
หรือ FTP รวมทั้งแฟกซ์เซิร์ฟเวอร์ได้โดยตรง

การสแกนไปยังโฟลเดอร์ ทำให้สามารถเก็บไฟล์งานไว้บนฮาร์ดไดร์ฟของเครื่องเพื่อ
นำมาพิมพ์ซำ้หรือเรียกไฟล์ออกมาใช้งานได้โดยผ่านเว็บบราวเซอร์ โดยตัวอย่าง
ของเอกสารที่เก็บไว้จะแสดงในรูปของ thumbnail และแสดงภาพตัวอย่างบนหน้าจอเมนู
สีระบบสัมผัส

ความสามารถในการสแกนด้วยฟังก์ชันการบีบอัดไฟล์ขนาดสูง ความสามารถในการสแกน
เอกสารที่มีสีในหน้ากระดาษเป ็นส่วนน้อย เช่น บนหัวกระดาษหรือเครื่องหมายและสัญลักษณ์
ต่างๆได้ โดยขนาดไฟล์จะมีขนาดเล็กเทียบเท่ากับการสแกนเอกสารที่มีสีเดียว

สะดวกขึ้นกับการถ่ายเอกสารและส่งแฟกซ์ สำหรับการถ่ายเอกสาร
และรับแฟกซ์ ได้อย่างรวดเร็วตามที่ต้องการเพียงสัมผัสปุ่มฟังก์ชันที่ปรากฎอยู่บนหน้า
จอเมนูพื้นฐานเท่านั้น ซึ่งเป ็นคุณลักษณะที่เพิ่มเติมขึ้นมา

การป้องกันหมายเลขแฟกซ์ที่ไม่ต้องการ (แฟกซ์ขยะ) คุณลักษณะนี้อนุญาต
ให้คุณทำการป้องกันหมายเลข แฟกซ์ขยะที่ระบุไว้บนเครื่อง ดังนั้นเครื่องจะไม่ทำการ
พิมพ์เอกสารที่รับมาจากหมายเลขที่คุณระบุไว้

ส่งแฟกซ์โดยตรงได้จากเครื่อง PC โดยไม่จำเป็นต้องพิมพ์เอกสาร เพื่อการส่ง
แฟกซ์ ทำให้ลดปริมาณกระดาษที่ใช้ภายในสำนักงานได้

 ข้อมูลจำเพาะ

ApeosPort-IV 3065 R / 2060 R Functions & Specifications

Basic Specifications/Copy Function

Item  ApeosPort-IV 3065 R
Type Console
Memory Capacity  2 GB (Max. 2 GB)
Hard Disk Capacity  160 GB or larger (Usable space : 40 GB)
Scan Resolution  600 x 600 dpi
Printing Resolution  600 x 600 dpi
Warm-up Time 33 seconds or less (At room temperature 20˚C)
Original Size  Maximum of 297 x 432 mm (A3, 11 x 17”) for both Sheet and Book
Paper Size Max. A3, 11 x 17”
Min. A5 [Bypass Tray: Postcard (100×148 mm), Envelope (120 x 235 mm)]
Image Loss Width  Lead edge 4.0 mm or less, trail edge 4.0 mm or less, right/left edge 4.0 mm or less
Paper Weight Paper Tray Tray 1: 60 to 105 gsm
Tray 2, 3, 4: 60 to 215 gsm
Bypass Tray 60 to 215 gsm
First Copy Output Time  4.0 seconds
Continuous
Copy Speed
A4 LEF  35 ppm
B5 LEF  33 ppm
A4  22 ppm
B4  20 ppm
A3  17 ppm
Paper Tray
Capacity
Standard  500 sheets + Bypass Tray 50 sheets
  Optional Two Tray Module (Tray 3, 4): 500 sheets×2
Tandem Tray Module: 900 + 1100 sheets
  Max 2050 sheets (Two Tray Module)
3050 sheets (Tandem Tray Module)
Output Tray Capacity Center tray (Exit1) : 500 sheets(A4)w/o Exit2 Tray(Optional)
Center tray (Exit1) : 250 sheet, Exit2 Tray : 250 sheets w / Exit2 Tray(Optional)
Power Supply AC 220 - 240 V +/- 10% / 8 A, 50/60 Hz
Maximum Power
Consumption
1.92 kW or less, Sleep Mode: 2.0W or less
Low Power Mode (No setting by default): 90 W or less
Ready Mode: CPS Model: 140 W or less
Dimensions  W 596 x D 640 x H 1115 mm (With Two Tray Module)
Weight 115 kg (With Two Tray Module)
120 kg (With Tandem Tray Module)

 

Scan Function

Item  Description
Type  Colour scanner
Scan Resolution  600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi
Scan Speed B/W: 55 ppm, Colour : 55 ppm [Standard Document (A4 LEF), 200 dpi, to Folder.]
Interface  Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T

 

Duplex Automatic Document Feeder

Item Description
Original Size  Max.: A3, 11 x 17”, Min.: A5
Paper Weight  38 to 128 gsm (In Duplex: 50 to 128 gsm)
Capacity  110 sheets
Feeding Speed (A4 LEF Simplex)  35 ppm

 

Print Function

Item  Description
Type  Built-in type
Continuous Print Speed  Same as the Basic Specifications / Copy Function
Printing Resolution  600 x 600 dpi , 1200 x 1200 dpi
Page Description
Language
Standard  PCL6, PCL5
Optional  Adobe® PostScript® 3™
Supported
Operating
System
PCL6
Dliver
(Standard
Windows 10 (32bit), Windows 10 (64bit)
Windows 8.1 (32bit), Windows 8.1 (64bit)
Windows 7 (32bit), Windows 7 (64bit)
Windows Server 2019 (64bit), Windows Server 2016 (64bit)
Windows Server 2012 R2 (64bit), Windows Server 2012 (64bit)
Windows Server 2008 R2 (64bit), Windows Server 2008 (32bit)
Windows Server 2008 (64bit)
Mac OS
X-Driver
(Standard)
macOS 10.15/10.14/10.13/10.12
OS X 10.11/10.10/10.9
Adobe®
PostScript™
3 Driver
(Optional)
Windows 10 (32bit), Windows 10 (64bit)
Windows 8.1 (32bit), Windows 8.1 (64bit)
Windows 7 (32bit), Windows 7 (64bit)
Windows Server 2019 (64bit), Windows Server 2016 (64bit)
Windows Server 2012 R2 (64bit), Windows Server 2012 (64bit)
Windows Server 2008 R2 (64bit), Windows Server 2008 (32bit)
Windows Server 2008 (64bit)
macOS 10.15/10.14/10.13/10.12
OS X 10.11/10.10/10.9
Interface  Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T, USB2.0

 

Fax Function (Optional)

Item  Description
Original Size  Max.: A3, 11 x 17”, Long document (Max. 600 mm)
Recording Paper Size  Max.: A3, 11 x 17”, Min.: A5
Transmission Time  2 seconds and more but fewer than 3 second
Transmission Mode ITU-T G3
Applicable Lines  Telephone subscriber Line, PBX, Fax communication (PSTN), Max.3 port

 

Side Tray (Optional)

Item  Description
Paper Capacity  100 sheet
Dimensions  W 433 x D 469 x H 238 mm