เครื่องโทรสารเลเซอร์ Brother FAX-2950

เครื่องโทรสารกระดาษธรรมดา ระบบเลเซอร์ มีความเร็วในการส่งแฟกซ์ 2.5 วินาที/แผ่น หน่วยความจำ 16 MB รับเอกสารกรณีกระดาษหมด 500 แผ่น
ซื้อเลย

ประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพ & นวัตกรรมใหม่

  • ความเร็วในการส่งแฟ็กซ์ 2.5 วินาที/แผ่น
  • กระจายส่งอัตโนมัติ 272 หมายเลข
  • ถ่ายเอกสารได้สูงสุด 99 สำเนา
  • ถาดบรรจุกระดาษ 250 แผ่น
  • ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น


ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทั่วไป
FAX-2950
รูปแบบ
ตั้งโต๊ะ
ADF (ถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ)
Up to 20 pages (80 gsm)
การต่อเลขหมายด้วยปุ่มโทรด่วน
200 stations
การรับประกัน
รับประกันสินค้า 2 ปี และรับการประกันเพิ่ม 3 เดือน เมื่อลงทะเบียนผ่าน www.brother.co.th ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า