เครื่องโทรสารเลเซอร์ Brother FAX-2840

เครื่องโทรสารกระดาษธรรมดา ระบบเลเซอร์ มีความเร็วในการส่งแฟกซ์ 2.5 วินาที/แผ่น หน่วยความจำ 16 MB รับเอกสารกรณีกระดาษหมด 400 แผ่น
ซื้อเลย

ประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพ & นวัตกรรมใหม่

  • การรับข้อมูลเมื่อกระดาษหมด Max. 400 pages
  • การต่อเลขหมายด้วยปุ่มโทรด่วน 200 stations
  • ความเร็วในการพิมพ์: 20 แผ่น/นาที (A4)
  • ความละเอียด: 600x600 dpi
  • ถ่ายเอกสารได้สูงสุด 99 สำเนา ย่อขยาย ลดขนาด/เพิ่มขนาด 50% to 400%
  • หน่วยความจำ 16 MB ( รองรับเอกสาร ในกรณ๊กระดาษหมดได้ 400 แผ่น )
  • มีหุโทรศัพท์ในตัว


ข้อมูลจำเพาะ

ข้อมูลทั่วไป
FAX-2840
รูปแบบ
ตั้งโต๊ะ
ADF (ถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ)
Max. 20 pages
การต่อเลขหมายด้วยปุ่มโทรด่วน
200 stations
การรับประกัน
รับประกันสินค้า 2 ปี และรับการประกันเพิ่ม 3 เดือน เมื่อลงทะเบียนผ่าน www.brother.co.th ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า